دانش آموزان ممتاز کلاس دوم برق ساختمان (نیمسال اول 92-93

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

عکس

1 

2 

۳

 

دانش آموزان ممتاز کلاس دوم برق صنعتی(نیمسال اول 92-93)

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

عکس

1 

2 

۳ سوالات آزمون نهایی خراسان رضوی در رشته برق صنعتی خرداد و شهریور ۱۳۸۶ 
 
 

نوع آزمون

تاریخ امتحان

دانلود

برق ساختمان درجه 2

خرداد 86

سوالات 

پاسخنامه

برق ساختمان درجه 2

شهریور 86

سوالات 

 

برق صنعتی

خرداد 86

سوالات 

پاسخنامه

برق صنعتی

شهریور 86

سوالات